Forberedelsene er i gang

Nå er vi godt i gang med forberedelsene.

I juli reiser vi til Hawaii igjen. Denne gangen som stab i to år.

Erik har fått permisjon fra jobb, og skal undervise «Foundations in IT» på University of the Nations på Ungdom i Oppdrags base på Hawaii. Semesteret starter i september.

Liv Ingrid er snart ferdig med sitt studie i Kristen Sjelesorg. På Hawaii vil hun gå UiO’s tilsvarende studie «Foundations in Councelling», for senere å kunne være stab på samme skolen.

Johan skal gå på Wai’aha (International Christian School), som er UiO’s lokale skole for stabsbarn.

Her er noen av forberedelsene:

Erik tar illustrasjonsbilder til bruk i undervisningen.

Erik tar illustrasjonsbilder til bruk i undervisningen.

Erik lærer å spille ukulele mens vi graver snøhytte.

Erik lærer å spille ukulele mens vi graver snøhytte.

Vi jobber med å isolere garasjen.

Vi jobber med å isolere garasjen.

Mange små og store prosjekter må gjennomføres.

Mange små og store prosjekter må gjennomføres.

Båten skal selges.

Båten skal selges.